Geld, altijd weer geld…

Vandaag ontving ik een mail van mijn zus. En hoewel ik er van tevoren rekening mee had gehouden, viel de vraag die ze me hierin stelde toch nog rauw op mijn dak. Geld. In Indonesische families is het de normaalste zaak van de wereld elkaar financieel te steunen. Er is geen sociaal vangnet, dus als familie steunt men elkaar. Ik vind dat mooi. Maar waarom voel ik dan toch weerstand? Het voelt helemaal niet goed om geld naar Indonesië over te maken. Het bedrag dat mijn zus vraagt is bovendien…

Read More