Koffie met M.

Het was haar dochter, B., die me afgelopen week spontaan benaderde via Facebook. B. schreef me dat haar ouders tien jaar in Jakarta hadden gewoond, precies in de periode waarin ik werd (geboren en) geadopteerd. “Zij weten veel over de adopties in die tijd. Ook hebben ze nog veel correspondentie van toen.” Als ik wilde, mocht ik contact met hen opnemen. Ik mailde met M., de moeder van B. Ik zal hun volledige namen niet noemen, want het ligt gevoelig. “Beschrijf ons maar als voormalige expats in Jakarta,” zegt M., terwijl…

Read More