Koffie met M.

Het was haar dochter, B., die me afgelopen week spontaan benaderde via Facebook. B. schreef me dat haar ouders tien jaar in Jakarta hadden gewoond, precies in de periode waarin ik werd (geboren en) geadopteerd. “Zij weten veel over de adopties in die tijd. Ook hebben ze nog veel correspondentie van toen.” Als ik wilde, mocht ik contact met hen opnemen. Ik mailde met M., de moeder van B. Ik zal hun volledige namen niet noemen, want het ligt gevoelig. “Beschrijf ons maar als voormalige expats in Jakarta,” zegt M., terwijl…

Read More

Pinda’s & kroketten

Vandaag was er een bijeenkomst van Stichting Mijn Roots, in Utrecht. Voor het eerst ontmoette ik Ana, Christine en Corianne (die sinds kort ook voor Mijn Roots werkt) in levenden lijve. Wat een aparte ervaring om me tussen tientallen geadopteerden uit Indonesië te begeven! Allereerst was daar Sander. Een medegeadopteerde maar ook medemuzikant. Door Mijn Roots waren we gevraagd samen een lied ten gehore te brengen. En hoewel we elkaar tot vandaag nog niet hadden ontmoet, laat staan samen hadden gerepeteerd, leek het op het podium alsof we vaker samen…

Read More