Mijn boek

Vlak nadat ik in maart het bericht uit Indonesië kreeg, dat mijn moeder was overleden, ben ik begonnen aan het opschrijven van mijn verhaal. Een boek.

Het boek vertelt over de aanloop naar mijn zoektocht, de zoektocht zelf en tot slot over wat het me heeft gebracht. Ik geef de lezers een kijkje in mijn verleden. Aan de hand van flashbacks naar mijn jeugd laat ik zien dat de invloed van het ‘afgestaan zijn’ altijd aanwezig is geweest. Twee keerpunten in mijn leven komen in het boek aan bod. Mijn angst voor én tegelijkertijd mijn verlangen naar een gezin. Hoe het voelde toen ik daadwerkelijk zelf moeder werd en voor het eerst herkenning in een ander wezen vond. Het wordt een boek over adoptie. Maar meer nog over familie. Over (zoeken naar) identiteit. Over het gevoel hebben nergens 100% bij te horen. En over verbinding. Het is een verhaal waarin ook niet-geadopteerden zich in zullen herkennen.

Natuurlijk is er die onzekerheid: willen mensen mijn verhaal wel lezen? Is het interessant genoeg?

Het schrijven van het boek lijkt me makkelijk af te gaan. Het ene hoofdstuk na het andere rolt uit mijn vingers. Ik ben er dan ook sterk van overtuigd dat ik dit moet doen. Dat het zin heeft.

Nu nog een uitgever vinden…

Related posts

Leave a Comment